Analytic Minds hjälper dig med att ta fram underlag och fakta för att du ska kunna fatta rätt beslut. Vi erbjuder färdigutvecklade och helt skräddarsydda undersökningar helt efter dina behov.

Vi har tillgång till personal med lång erfarenhet av undersökningsuppdrag och vi har även tillgång till personal som är forskarutbildad i företagsekonomi och vetenskaplig metodik. Vi kan ta hand om hela kedjan från utformning av undersökningen till genomförande, analys och rapportering. Det viktiga för oss är att kunna besvara dina frågor genom prisvärda undersökningar med hög kvalitet.

Kundundersökningar

Uppskatta dina kunders preferenser, uppfattningar om er, samt deras nöjdhet och lojalitet. Vi har verktyg för att bland annat uppskatta kundlojalitet, kundnöjdhet och kundpreferenser. Resultaten ger dig vägledning för att planera och utforma marknadsföringsinsatser, produkt- och tjänsteerbjudanden samt ert varumärkesarbete.

Vi kan samla in information i samband med eller efter kundmötet via webb, post eller telefon. Helt efter era önskemål. Analyser delas upp efter önskemål och presenteras i pedagogiska figurer med skriftliga kommentarer.

Ledarskapsundersökningar

Undersök hur väl era ledare utför sina uppdrag. Vi har verktyg för att undersöka era chefer från ett 360-gradersperspektiv. I undersökningen bjuds medarbetare, kollegor och överordnade in till att utvärdera era chefers ledarskap. Resultaten ger dig vägledning för att utveckla riktade insatser för träning och utbildning av organisationens ledare.

Vi samlar in information via webb, post eller telefon. Helt efter era önskemål. Analyser delas upp efter önskemål och presenteras i pedagogiska figurer med skriftliga kommentarer.

Medarbetarundersökningar

Mät hur välmående din organisation och dina medarbetare är. Vi har verktyg för att bland annat uppskatta hur hög stress din organisation är utsatt för, hur sårbar din formella organisation är och hur nöjda och engagerade dina medarbetar är. Resultaten ger dig vägledning för att uppskatta förändringsbehov och utforma förändringsförslag.

Vi kan samla in information via webb, post eller telefon. Helt efter era önskemål. Analyser delas upp efter önskemål och presenteras i pedagogiska figurer med skriftliga kommentarer.