Analytic Minds arbetar med kunder i privat och offentlig sektor. Vi utformar och genomför undersökningar åt organisationer i varierande branscher och länder. Vi hanterar allt från mindre uppdrag till stora komplexa utvärderingar.