Analytic Minds grundades år 2007 och erbjöd från början enbart fullständigt skräddarsydda undersökningar. Flera av företagets kunder har haft behov av hantverksmässiga lösningar på unika frågeställningar. Bland annat har företaget utvecklat metoder och genomfört undersökningar som syftar till att utvärdera strategiska samverkansnätverk. Företaget har också utformat och genomfört utvärderingar av hur företagsstöd bäst kan utformas samt hur projektutvärderingar kan utformas för globala projektorganisationer.

Efter att flera kunder efterfrågat kostnadseffektiva lösningar på likartade problem så utvecklades under 2012 ett flertal standardiserade utvärderingskoncept. Analytic Minds kan därför nu erbjuda såväl standardiserade konceptlösningar som skräddarsydda lösningar.

Våra medarbetare är mycket väl meriterade forskare och specialister på företagsekonomiska utvärderingar. Vår personal som arbetar med att utveckla och anpassa utvärderingar har forskarutbildning inom företagsekonomi och är specialister på vetenskaplig metod.